IMIGRACIJA KANADA

Rogerson Law Group je vrlo poznata advokatska kancelarija sa sedištima u Torontu, Beriju i Otavi. Specijalizovani u mnogim aspektima imigracije u Kanadu, nudimo vam pomoċ po pitanju svih vrsta imigracionih aplikacija bile to privremenog ili trajnog karaktera.

Bilo da se radi o individualnim klijentima ili korporacijama, naš je cilj da pružimo najviši nivo kvaliteta naših pravnih immigracionih usluga uz pristojne cene. To znaċi da činimo sve da na efikasan način naši klijenti dodju do željenog cilja. Regularno pratimo najnovije izmene u imigracionom zakonu. Omogučavamo specifiċnu strukturu plaċanja kao i personalnu brigu za svaki pojedinaċni slučaj.

Imamo zavidan uspeh u pruzanju pravnih usluga za mnoge imigracione aplikacije:

 • Permanent Residence – kroz razne kategorije: Spousal/Family Sponsorship, Canadian Experience Class, Skilled Workers, Provincial Nominee Class and Live-in Caregiver.
 • Business Immigration
 • Family Sponsorship/Spousal Sponsorship – U koliko se osoba sa stranim drzavljanstvom venčala ili žive u zajednici kao supružnici više od godinu dana sa osobom koja ima stalni boravak ili državljanstvo Kanade, može biti sponsorisana i dobiti stalni boravak u Kanadi. Postoje mnogi uslovi koje treba ispuniti da bi aplikacija bila odobrena i dovoljno ubedljiva za Kanadsku imigraciju da je brak pravan.
 • Work Permits:
  • Live-in Caregivers –poslodavac mora da traži odobrenje od Service Canada kroz LMO aplikaciju da zaposli stranog radnika. Posle pozitivnog odgovora od Service Canada strani radnik aplicira za work permit. Radno iskustvo na ovom poslu u Kanadi od 2 godine daje mogucnost da aplicira za Permanent Residence status kao Live-in-Caregiver. U medjuvremenu može dobiti radnu dozvolu za bilo koju vrstu posla (Open Work Permit).
  • LMO approved by Service Canada – ovo je jedan od najčeščih procesa za strane drzavljane koji im obogučava ulazak u Kanadu sa random dozvolom. Potrebno je naċi poslodavca koji ċe dobiti odobrenje od HRSDC/Service Canada da može zaposliti stranog radnika privremeno. Njegovim zaposlenjem se nesme ugroziti mogučnost zaposljavanja Kanadjana. Strani radnik i poslodavac treba da ispune mnoge uslove i zbog najmanje greške aplikacija može biti odbijena. U koliko dobije odobrenje, radnik podnosi zahtev za radnu dozvolu od godinu do dve godine. Po isteku radne dozvole procedura se ponavlja. LMO odobrenje se opet traži bilo za novog poslodavca ili istog.
  • PNP approved – ovaj vid zapošljavanja omogučuje dobijanje stalnog statusa u Kanadi. Ako strani radnik ima zanimanje, obrazovanje i radno iskustvo koje se traži u specifičnoj provinciji, poslodavac koji mu nudi stalno zaposlenje podneċe predlog provincijskoj vladi da ga nominuje kao osobu sa kvalifikacijama koja bi trebala da doprinese razvoju ekonomije u toj provinciji. Ako bude odobren, sledeċi korak je da podnese aplikaciju za stalni boravak kao Skilled Worker koja ċe biti rešena mnogo brže od onih koje nisu odobrene od PNP.
 • Temporary status (visitors, study, work, temporary resident permit)
 • Temporary status extension and Restoration – u koliko privremeni statusa u Kanadi je pred istekom, potrebno je podneti zahtev za produžetak najmanje 10-15 dana pre isteka. Ako je osoba zakasnila ili dobila odbijenicu za produžetak, ima pravo da u roku od 90 dana podnese zahtev za obnavljanje statusa (Restoration).
 • Permanent Resident Card
 • Citizenship

Adriana-pictureNajefikasniji način da stupite sa nama u kontakt je da nam se obratite elektronskom poštom na enquiries@rogersonlaw.com .

Adriana Matiċ je naš Pravni Asistent sa preko 18 godina iskustva i zavidnog uspeha na imigracionom polju . Možete joj se obratiti na Srpskom jeziku elektronskom poštom ili ostaviti poruku na 416-504-2259 Ext. 6. Biċete kontaktirani u roku 24 časa od ostavljene poruke.

Contact Us:

email: enquiries@rogersonlaw.com
tel: (416) 504-2259

Testimonial

quote_1

What sets Andrew Rogerson apart from any other lawyer is the peace of mind he delivers when handling any of your legal matters. The worry of any legal matter can be overwhelming, however through his professionalism and developed talent, Andrew  eliminates this. quote_2